Местопол : ! Троян
Телефон : 0670/ 61845
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Лекар / Специалност : Гинеколог
Работно време / Режим на действие :

  Специализиран акушеро-гинекологичен (АГ) кабинет.

  Д-р Йоанна Ценова | Гинеколог
  Специализиран акушеро-гинекологичен (АГ) кабинет.

  Д-р Йоанна Ценова | Гинеколог
  Местопол : ! Троян
  Телефон : 0670/ 61845
  Дейност : Професионална
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Лекар / Специалност : Гинеколог
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА