BDT Реклама / ИЗГЛЕДИ


РЕКЛАМНИ ИЗГЛЕДИ в BazaDanniTroyan.com


(1)  Маркиране на ЕЛЕМЕНТ с „Реклама“ (позиционира се в челни позиции след търсене)

Изглед DESKTOP:

marker reklama bdt2

Изглед МОБИЛНО:

marker reklama mobil bdt2

(2)  При всеки посетен ЕЛЕМЕНТ – БАНЕР (3.3:1)

Изглед DESKTOP:

reklama search bdt4

Изглед МОБИЛНО:

reklama search mobil bdt2

(3)  Футър (долу) – БАНЕР (3.3:1)

Изглед DESKTOP:

reklama footer bdt2

Изглед МОБИЛНО:

reklama footer mobil bdt4

(4)  Начална страница – Хедър (горе) – БАНЕР (3.3:1)

Изглед DESKTOP:

reklama home bdt3

Изглед МОБИЛНО:

reklama home mobil bdt4