Местопол : ! Троян
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Лекар / Специалност : Кожен, Хомеопат
Работно време / Режим на действие :

  Д-р Кунка Танкова | Лекар | Кожен | Хомеопат | Троян

  Кожни болести.
  Венерически болести.
  Хомеопатия.

  Д-р Кунка Танкова | Лекар | Кожен | Хомеопат | Троян
  Д-р Кунка Танкова | Лекар | Кожен | Хомеопат | Троян

  Кожни болести.
  Венерически болести.
  Хомеопатия.

  Д-р Кунка Танкова | Лекар | Кожен | Хомеопат | Троян
  Местопол : ! Троян
  Дейност : Професионална
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Лекар / Специалност : Кожен, Хомеопат
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА