Местопол : ! Троян
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Лекар / Специалност : Клинична лаборатория
Работно време / Режим на действие :
  • 07.30 - 18.00 ч.
Д-р Елена Стефанова | Лекар – Клинична лаборатория
Местопол : ! Троян
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Лекар / Специалност : Клинична лаборатория
Характерности
ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА