ОБЩИ УСЛОВИЯ
на
BDT               

при ползване на BazaDanniTroyan.com 


I. ОСНОВНИ УСЛОВИЯ

1. СИНТЕЗ
Нашите ОСНОВНИ УСЛОВИЯ са кратки, ясни и прости!

1.1. BazaDanniTroyan.com / BDT / База Данни Троян е гъвкава информационна система, която има за цел да улесни живота. Затова условията са ясни и лесни. Те касаят и това, в BDT да има добър тон, културна среда, законност, коректност и точност от всички – Потребители, Агенти и Администратори.

1.2. НЯМА НЕНУЖНИ забрани и ограничения, които да пречат на лесната употреба от Потребителите.
Но в рамките на законите, действащи в България. Всичко е опростено за бърза и точна употреба.

1.3. НИЕ ПОЛЗВАМЕ модерни технологии за информация, като социални мрежи (Фейсбук, Ютуб, Инстаграм…), търсещи машини и приложения (Гугъл приложения…), като имаме договорни отношения с тях. Всичко това е с една цел – вие да получите бързо и надеждно нужната ви информация.

1.4. BazaDanniTroyan.com (BDT) е иновативен пълноформатен масив от ЕЛЕМЕНТИ от всички реални и нужни сфери на живота: Услуги, Дейности, Обекти, Магазини, Хора, Места, Събития, Работа, Наеми, Клубове, Организации… В Троян и региона! Целта е BDT да бъде прецизен инструмент за информация, който качествено да работи за тези, които го ползват. Това е система за подобряване на живота в Троян и региона, чрез точното и правилно протичане на информацията в него. Всеки да намери нужното! В точното време! На точното място!

1.5. ЕЛЕМЕНТ в BDT – това е информация, под формата на микро-страница в САЙТА, за даден субект, обект, услуга, продукт, дейност, събитие, личност, място и др. Тази информация е подредена в ЕЛЕМЕНТА в таблица и свободен текст според предпочитанията на автора й (потребител в САЙТА). База  Данни Троян е масив от такива информационни BDT-ЕЛЕМЕНТИ, подредени по логичен и строен ред. С ползването на филтрите в САЙТА вие достигате лесно и удобно до търсения ЕЛЕМЕНТ – според името му, групата му, мястото му или друг критерий. Може да публикувате свободно толкова Елементи, с колкото разполагате в Пакета – във всяка група (категория), според избора си.

За да създадете и публикувате ЕЛЕМЕНТ, вие трябва:
1. Да се регистрирате в сайта.
2. Да изберете Пакет (Безплатен или Платен – според нуждите и целите ви).
3. Да публикувате свободно своя Елемент.

1.6. РЕКЛАМИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ – ЕЛЕМЕНТИТЕ, освен стандартни, могат да бъдат и в режим „Рекламирани“ (ако Пакетът съдържа такава опция). Рекламираните ЕЛЕМЕНТИ се открояват от останалите, като се позиционират на челни позиции при търсене, в групите на ЕЛЕМЕНТИТЕ или в специалните тематични слайдове. Кои ЕЛЕМЕНТИ да бъдат „Рекламирани“, решавате вие. Рекламираните ЕЛЕМЕНТИ са прост и работещ инструмент за силно открояване на ЕЛЕМЕНТИТЕ в САЙТА.

1.7. Можете СВОБОДНО:

 • да сте посетител на САЙТА – БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ и БЕЗПЛАТНО!
 • да се регистрирате в САЙТА – БЕЗПЛАТНО!
  Регистрацията в BazaDanniTroyan.com е БЕЗПЛАТНА!
 • да създавате свободно профили, ако това ви е нужно и изгодно.
 • да създадете (публикувате) ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЛАТНО, като изберете БЕЗПЛАТЕН Пакет!
 • ако желаете повече функции и по-силно присъствие в САЙТА, можете да предпочетете гъвкави платени Пакети, според нуждите ви. Това може да ви се отплати многократно!
 • да се групирате със свои партньори или приятели, за да ползвате заедно общ ценови Пакет (примерно Пакет на един потребител с повече ЕЛЕМЕНТИ и опции в него, като всеки ползва отделен ЕЛЕМЕНТ според нуждите си) – въпрос на преценка, удобство и изгода от ваша страна.

1.8. АГЕНТ в BDT – може да станете АГЕНТ и да получавате запитвания и да комуникирате за различни ЕЛЕМЕНТИ в BDT и без да сте собственици на тези ЕЛЕМЕНТИ. Трябва да бъдете оторизирани за това. Така ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да предоставят на АГЕНТИТЕ да отговарят на запитвания и да комуникират за техните ЕЛЕМЕНТИ.

1.9. ГОСТ в BDT – може да участвате в BDT дори да не сте от Троян и региона. Но, като ГОСТ, трябва да имате интерес или връзка и дейност с нашия регион. ЕЛЕМЕНТИТЕ ви трябва да са свързани смислово с региона. И вие сте добре дошли. В САЙТА има специален филтър за Местен/Гост (бизнес или частен), който може да ви помогне допълнително и да направи присъствието ви в САЙТА още по-интригуващо! Още за ГОСТИТЕ – тук.

1.10. В САЙТА се пише на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – КИРИЛИЦА.
Допуска се и изписване на друг език (име, текст…), но при условие, че има същото описание и на български език – кирилица.

1.11. ЗАКОННОСТ и принцип в BDT

 • с публикуването на ЕЛЕМЕНТИ (информационни BDT-ЕЛЕМЕНТИ) в САЙТА, вие давате възможност на другите посетители на САЙТА да разглеждат тези ваши ЕЛЕМЕНТИ, в които вие сами и доброволно определяте каква информация да се съдържа.
 • обработваме данните в обществен интерес, като се използва и законно събрана публична общо-достъпна информация.
 • когато личните данни не са получени от субекта на данните, но законно от публично-достъпното пространство, BDT осигурява добросъвестно и прозрачно обработване на данните по отношение на вас – субекта на данните. В тези случаи BDT е приложил подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси на вас (субекта на данните), което включва и предоставяне на публичен достъп до информацията.
 • подробно вижте тук: Политика за Поверителност / Защита на Личните Данни.

Ако продължите нататък, Вие се съгласявате с всички „Общи условия“ на BDT.

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ – тук

v-6II. ПЪЛНИ УСЛОВИЯ

2. ДЕФИНИРАНЕ
При прилагането и тълкуването на тези „Общи условия“, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

2.1.  САЙТА(ЪТ)” – е уебсайтът www.BazaDanniTroyan.com и всички негови поддомейни и/или директории (освен ако не са изрично изключени от техните собствени условия), собственост на „МобиСистем” ЕООД, чрез който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите „Общи условия“.

2.2.  „МобиСистем” ЕООД (наричано по-долу  “BDT”, „ние“ или „дружеството“), ЕИК: 204149036, със седалище и адрес на управление – гр. Троян, ул. „Васил Левски“ 75 e търговското дружество, което предоставя чрез администрирания от него САЙТ информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

2.3.  „Уебсайт/сайт” – е обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP,  HTTPS или друг стандартизиран протокол със Съдържание като: текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки (линкове), файлове, програми или други материали и ресурси.

2.4.  „Съдържание” – е всеки текст, картина, изображение, графики, видео, звук, адрес на Интернет страница, Електронни препратки (линкове), файлове, софтуер, програми, данни, информация и всякакви други материали, ресурси или обекти, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на САЙТА, но не само, чрез публикуване на информационни ЕЛЕМЕНТИ, коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на САЙТА, съгласно правилата в настоящите „Общи условия“.

2.5.  „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през САЙТА информационни услуги и ресурси.

2.6.  „Злонамерени действия” – са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет мрежата. Също и изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.“

2.7.  „Извън контрола на BDT е всяко действие или бездействие на ПОТРЕБИТЕЛ или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност САЙТА да се ползва необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на ПОТРЕБИТЕЛ или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на ПОТРЕБИТЕЛ във връзка с ползването на САЙТА, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на BDT;

2.8.  „Интернет страница” е част от сайт, която може да е съставна или обособена.

2.9.  „Електронна препратка” (линк) е връзка, обозначена в дадена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.10.  „IP Адрес“ (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2.11.  „Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ“ – ПОТРЕБИТЕЛ, извършил регистрация на САЙТА.

2.12.  „Нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ“ – ПОТРЕБИТЕЛ, който не е извършил регистрация на САЙТА.

2.13.  „ЕЛЕМЕНТ“ в САЙТА  – това е информация с разнообразно Съдържание под формата на микро-страница в САЙТА за даден субект, обект, услуга, продукт, дейност, събитие, личност, място и др. Тази информация е поставена в ЕЛЕМЕНТА в таблица и свободен текст, като може да съдържа: описание, данни за контакт, линкове, снимки, видео и т.н., според предпочитанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ (автора), който я публикува. САЙТЪТ е масив от такива информационни ЕЛЕМЕНТИ, подредени по логичен, закономерен и строен ред. С ползването на филтри в САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достигат лесно и удобно до търсения ЕЛЕМЕНТ – според името му, групата му, мястото му или друг критерий.

2.14.  „АГЕНТИ“ на ЕЛЕМЕНТИ – това са ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да получават запитвания и да комуникират за различни ЕЛЕМЕНТИ в BDT и без да са собственици на тези ЕЛЕМЕНТИ. Тези ЕЛЕМЕНТИ може да са от различни профили на ПОТРЕБИТЕЛИ в BDT, но АГЕНТЪТ може да комуникира за всички тях. Могат да комуникират само за избрани или за всички ЕЛЕМЕНТИ от профил на даден ПОТРЕБИТЕЛ. Така ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да предоставят на АГЕНТИТЕ да отговарят на запитвания за техните ЕЛЕМЕНТИ.

2.15.  „ГОСТ / МЕСТЕН“ – това са ЕЛЕМЕНТИ, които се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, който ги създава, със статут ГОСТ или МЕСТЕН спрямо региона, за който се отнася САЙТА. Това са равноправни ЕЛЕМЕНТИ.


3.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.  Настоящият документ съдържа „Общите условия“ на договора, който урежда отношенията между „МобиСистем” ЕООД и лицата (ПОТРЕБИТЕЛИ) – получатели на услугите на информационно общество по смисъла на ЗЕТ, чрез САЙТА www.BazaDanniTroyan.com. Това по същество е предоставяне и ползване през САЙТА на информационни услуги и ресурси на всеки един от потребителите на този САЙТ. Този САЙТ (система, платформа) като компютърен продукт (програма), дизайн, функционалност и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост на дружеството.

3.2.  Тези „Общи условия“ уреждат и начина за подаване и разглеждане на сигнали за неправомерно публикувани ЕЛЕМЕНТИ и последиците при откриването на такива.

3.3.  Тези „Общи условия“ не уреждат отношенията между лицата, които публикуват ЕЛЕМЕНТИ чрез САЙТА и техните адресати, дори когато договорите между тях са сключени чрез неговото използване.

3.4.  Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.BazaDanniTroyan.com, с попълването на заявка за публикуването на информационен ЕЛЕМЕНТ (електронно информационно търговско съобщение), се счита, че е сключило договор с „МобиСистем“ ЕООД за публикуването му и е запознато с настоящите „Общи условия“, като декларира, че ще ги спазва.

3.5.  С приемането на тези „Общи условия“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ на услугите на платформата www.BazaDanniTroyan.com дава своето предварително съгласие да получава (при нужда) съобщения за услугите, предоставяни чрез САЙТА www.BazaDanniTroyan.com.

3.6.  Тези „Общи условия“ регламентират условията, при които BDT предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги и ресурси чрез ползване на САЙТА, като ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

3.7.  При ползването на САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват Злонамерени действия.


4. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

4.1.  МобиСистем ЕООД, чрез САЙТА www.BazaDanniTroyan.com:

 1. предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните интернет страници в САЙТА, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези „Общи условия“ изисквания, които включват:
 2. достъп до информационни ресурси (текст, снимки и др.), публикувани в САЙТА;
 3. достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ;
 4. услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на САЙТА или в глобалната интернет мрежа;
 5. други услуги, които BDT развива и допълва.

4.2.  BDT предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ уеб-достъп (по протокол HTTPS) до всички публикувани и публично достъпни в САЙТА ресурси, като:

 1. текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от BDT и/или неговите партньори;
 2. текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в САЙТА от ПОТРЕБИТЕЛИ;
 3. коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на САЙТА, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
 4. услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на САЙТА.
 5. други ресурси, достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИ.

4.3.  Ползването на САЙТА се извършва от нерегистрирани или регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

4.4.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да публикуват ЕЛЕМЕНТИ и/или коментари на САЙТА само след предварителна регистрация.

4.5.  ЕЛЕМЕНТИ и/или коментари могат да бъдат публикувани на САЙТА по всяко време на денонощието, като визуализирането на някои от тях може да става само след одобрение от Администратор. Редактиране на публикувано Съдържание може да се появява и без одобрение на Администратор, но BDT си запазва правото да премахва Съдържание, което нарушава „Общите условия“.

4.6.  С натискане на бутона за публикуване (примерно „Публикувай ЕЛЕМЕНТ”), ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите “Общи условия“ и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

4.7.  BDT не носи отговорност за технически проблеми, които пречат на ползването на услугите, вследствие употребата на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

4.8.  BDT има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.9.  Услугите на BDT се предоставят „във вида, в който са” и BDT не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. BDT няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

4.10.  BDT си запазва правото да променя, преустановява или прекратява която и да е част (или цялата) на САЙТА, включително, но не само, наличните услуги и ресурси.

4.11.  Настоящите „Общи условия“ продължават да се прилагат за всяка модифицирана версия на САЙТА, освен ако изрично не е посочено друго.

4.12.  BDT полага всички разумни усилия, за да гарантира, че САЙТЪТ остава активен и онлайн, но не поема отговорност за прекъсвания или липса на достъп до САЙТА в резултат на външни причини, включително, но не само, неизправност на оборудването на доставчика, отказ на оборудването на хостинг-компанията, комуникациионни повреди на мрежата, прекъсване на захранването, природни събития, военни действия или законови ограничения.


5. СЪГЛАСИЕ с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на САЙТА приемат и се задължават да спазват „Общите условия“. С всяко ползване на услуги и ресурси на САЙТА, включително с отварянето на Интернет страница от САЙТА, както и чрез натискане на Електронна препратка (линк) от началната или която и да е друга Интернет страница на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на чл. 2 от „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

5.2.  Настоящите „Общи условия“ се прилагат в отношенията с Регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ и в отношенията с Нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

5.3.  BDT публикува настоящите „Общи условия“на САЙТА си. BDT има право едностранно да изменя и допълва „Общите условия“, като при извършването на такава промяна, изменените и/или допълнени „Общи условия“ се публикуват на САЙТА.


6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
и ПУБЛИКУВАНЕ

6.1.  Договорът между BDT и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и е в сила между страните от момента на постигане на съгласие, което се осъществява по описания в т. 5. начин. Договорът има действие до преустановяване на ползването на услугите, достъпни на САЙТА www.BazaDanniTroyan.com от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.2.  Потребителите, желаещи да сключат с BDT договор за публикуване на информационен ЕЛЕМЕНТ в базата, създават собствен потребителски профил в САЙТА (регистрират се), като попълват своите лични данни. Личните данни ще се съхраняват и обработват в съответствие със „Закона за защита на личните данни“ и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „Политика за поверителност и защита на личните данни“, която е публикувана на www.BazaDanniTroyan.com.

6.3.  След създаване на собствен профил (регистрация) получателят на услугата (ПОТРЕБИТЕЛЯТ) избира от менюто на страницата бутона „Добави ЕЛЕМЕНТ“, след което въвежда свободно желаната информация (Съдържание) – текст, снимки, видеоклип, контакти за връзка…

6.4.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ на услугата подава заявка за публикуване на информационен ЕЛЕМЕНТ към Администратора на САЙТА чрез натискане на бутон „Публикувай ЕЛЕМЕНТ“. Редактирането на ЕЛЕМЕНТ може да бъде и без подаване на заявка.

6.5.  САЙТЪТ изпраща на получателя на услугата (ПОТРЕБИТЕЛЯ) потвърждение на посочен от получателя на услугата електронен адрес (имейл). От този момент договорът за публикуване на информационен ЕЛЕМЕНТ се счита за сключен.

6.6.  Срокът на договора (за регистрирани потребители) е според избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ Пакет (План). Ако този договор/план не се използва, Администраторът има право да прекрати договора и да заличи профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ от САЙТА.

6.7.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от BDT за целите на предоставяне на услуги и ресурси на САЙТА, като BDT има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, имена и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията в САЙТА или по друг начин при ползването на САЙТА, при спазване на „Закона за защита на личните данни“ и останалото приложимо законодателство.

6.8.  Когато създавате ЕЛЕМЕНТ в САЙТА, се събират някои бизнес и лични данни, като име на фирма, имейл адрес, телефонен номер, физически адрес и др. С въвеждането на данни за ЕЛЕМЕНТ и публикуването на ЕЛЕМЕНТ в BDT, вие се съгласявате да публикуваме и обработваме тези данни.

6.9.  По искане на компетентен орган, BDT има право да предоставя лична информация във връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с която разполага.

6.10.  Обработването от BDT на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност и защита на личните данни“ при ползване на BazaDanniTroyan.com“, публикувана на САЙТА. Подробно вижте тук: „Политика за Поверителност / Защита на Личните Данни“.

6.11.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ на услугата има право по всяко време да спре действието или прекрати договора, като деактивира профила си или го изтрие, независимо дали има или не публикувани ЕЛЕМЕНТИ. За целта има създадени и предоставени опции в потребителския панел (Главен панел) на профила му.

6.12.  Ако профилът бъде деактивиран (при изтекъл срок на Пакет или друга причина), цялата информация в него става недостъпна (скрива се), както и публикуваните ЕЛЕМЕНТИ за необходим срок, след което същите може да се изтриват, ако в този срок профилът не бъде активиран отново.


7. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Понеже услугите на BDT са разнообразни, постоянно допълвани, опреснявани и редактирани поради тяхното обогатяване и надграждане, или поради законодателни промени, тези „Общи условия“ могат да бъдат променяни едностранно от страна на BDT.

7.2.  BDT информира своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените промени, чрез публикуването им на САЙТА.


8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на страните

8.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез САЙТА, при спазване на „Общите условия“.

8.2.  С публикуването на ЕЛЕМЕНТИ, Съдържание, коментари на САЙТА и при натискане на бутон за публикуване (като „Публикувай ЕЛЕМЕНТ”) ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира и декларира, че те не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на BDT, описани в настоящите “Общи условия” и поема отговорност за публикуваното.

8.3.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на САЙТА да не публикува, да не разпространява, да не зарежда или прави достояние на трети лица Съдържание (информация, текст, снимки, данни, файлове, софтуер, музика, видео, коментари, както и всякакви други материали или линкове – Електронни препратки към такова Съдържание), което:

 1. противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони или на тези „Общи условия“,
 2. противоречи на интернет етиката, морала и добрите нрави;
 3. не съответства на целите на САЙТА за професионализъм и точна информираност;
 4. съдържа насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 5. накърнява доброто име на другиго;
 6. призовава към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 7. пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга нечовешка идеология;
 8. подтиква към извършване на терористична дейност;
 9. е с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 10. представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 11. нарушава чужди имуществени или неимуществени права или законни интереси, като право на собственост, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото, правото на защита на личните данни и др.;
 12. съдържа информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
 13. съдържа компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 14. използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от интернет-потребителите съдържание („pop-up” и други подобни).
 15. представлява Злонамерени действия – по смисъла на настоящите „Общи условия“.

8.4.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно Администратора на САЙТА за всяко извършено или открито нарушение при използване на САЙТА.

8.5.  
BDT има право да откаже одобрение за публикуване на ЕЛЕМЕНТИ и друго Съдържание в САЙТА, да редактира или премахва Съдържание и коментари на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ако те:

 1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
 2. подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между хората;
 3. стимулират употребата на наркотици и подобни вещества;
 4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 5. съдържат обиди на религиозна основа;
 6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 8. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 9. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 10. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.
 11. порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 12. посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността
 13. малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни;
 14. действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на публикуване на материала;
 15. с ниско техническо качество, неясен образ и съдържание или други технически проблеми или несъобразени с техническите изисквания на BDT за големина на файла.

8.6.  Прилагането и тълкуването на точките по предходната точка (8.5) се извършва изцяло по преценката на BDT, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

8.7.  Съдържанието на САЙТА се определя от BDT. BDT има право по всяко време да променя Съдържанието на САЙТА.

8.8.  BDT има право да променя параметри и характеристики на САЙТА, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите „Общи условия“ ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

8.9.  BDT има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на BDT или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.10.  ПРАВА върху Съдържанието на Елемент
Със създаването на ЕЛЕМЕНТ в базата на BDT вие гарантирате и заявявате, че:

 1. вие сте автор на Съдържанието на този ЕЛЕМЕНТ или сте придобили всички нужни права и /или разрешения за публикуването му.
 2. всяка информация, която представяте, е точна и достоверна.
 3. е ваша отговорност да актуализирате вашия ЕЛЕМЕНТ при настъпили промени в информацията за него.


9. BDT-
ЕЛЕМЕНТИ / ПРАВИЛА

9.1.  ЕЛЕМЕНТ в САЙТА – това е ЕЛЕМЕНТ по смисъла на дефинираното в т.2 „Дефиниране“ от тези „Общи условия“.

9.2.  ГОСТ / МЕСТЕН – това е ЕЛЕМЕНТ по смисъла на дефинираното в т.2 „Дефиниране“ от тези „Общи условия“, като:

 1. всички ЕЛЕМЕНТИ трябва да са свързани смислово с региона;
 2. статутът на ЕЛЕМЕНТА се определя свободно от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 3. всеки ЕЛЕМЕНТ трябва да има интерес, връзка или дейност с региона, към който се отнася САЙТА;
 4. ако ЕЛЕМЕНТ не се отнася тематично и смислово към региона на САЙТА, може да бъде блокиран;
 5. в САЙТА има специален филтър за Местен/Гост (бизнес или частен), който може да ви помогне допълнително и да направи присъствието ви в САЙТА още по-интригуващо!
 6. още за ГОСТИТЕ – тук.

9.3.  АГЕНТ на ЕЛЕМЕНТИ – това е ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на дефинираното в т.2 „Дефиниране“ от тези „Общи условия“, като:

 1. при оторизиране на АГЕНТ да комуникира за даден ЕЛЕМЕНТ (или всички ЕЛЕМЕНТИ на даден профил), под всички ЕЛЕМЕНТИ на този ПОТРЕБИТЕЛ, ще стои информацията за връзка с неговия АГЕНТ и всички форми на комуникация за тези ЕЛЕМЕНТИ, ще отидат при този АГЕНТ;
 2. това оторизиране на АГЕНТ трябва да бъде пожелано от собствениците на ЕЛЕМЕНТИ, а самият този процес може да се извършва само от Администратора на САЙТА;
 3. за да стане ПОТРЕБИТЕЛ АГЕНТ на чужд ЕЛЕМЕНТ, собственикът на ЕЛЕМЕНТА трябва да отправи запитване до Администратора на admin@bazadannitroyan.com или чрез някоя от формите за контакт в САЙТА.

9.4.  Език
Заглавията (имената) и текстовете (съдържанието) на ЕЛЕМЕНТИТЕ се изписват на български език – кирилица. Допуска се и друг език (име, текст…), но при условие, че има същото описание и на български език.

9.5.  ЕЛЕМЕНТЪТ трябва:

 1. да има заглавие (име), което точно и ясно описва за какво се отнася ЕЛЕМЕНТА;
 2. да има подходящо допълнително описание, което помага на посетителите да се запознаят с ЕЛЕМЕНТА;
 3. да посочва основните характеристики на ЕЛЕМЕНТА, според неговото естество (услуга, дейност, място, обект…);
 4. да се публикува в група, която се отнася логически и смислово за него (ако е необходимо, Админът ще премести ЕЛЕМЕНТА в точната за него група, ако е по-подходяща от първоначално избраната);
 5. да има минимум една снимка (ако Пакетът го позволява), която представя ЕЛЕМЕНТА най-добре за посетителите на САЙТА;
 6. да се качват ясни и качествени снимки за по-добро изживяване в САЙТА;
 7. ако има обявяване на цена, тя да е крайна, ясно посочена и в български лева;
 8. да има посочено местоположение, за да се визуализира ЕЛЕМЕНТЪТ коректно на картата; местоположението/точката на картата трябва да бъде в района на възможните за избиране в САЙТА населени места (ако ЕЛЕМЕНТЪТ няма реално местоположение на картата, тогава се задава фиктивно местоположение, което може да зададе и Администратор след публикуване на ЕЛЕМЕНТА); ако посоченият адрес на ЕЛЕМЕНТА е различен от посочената точка на картата (извън допустимите за САЙТА населени места), този адрес се записва в полето “Гост-адрес”.

9.6.  Забранено е публикуване на ЕЛЕМЕНТИ и Съдържание, които, но не само са:

 1. нарушаващи правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
 2. от сексуален характер;
 3. телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване;
 4. за изготвянето и разпространение на забранени от закона вещества, оръжия и др.
 5. предлагащи и разпространяващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни.
 6. за произведения, защитени с авторски права.
 7. за предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по смисъла на чл. 3а от „Закона за кредитните институции“.
 8. за продажба на застрашени, изчезващи и защитени видове животни по смисъла на българското и чуждестранно законодателство;
 9. за изтогвяне или продажба на психотропни и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други техни заместители;
 10. за сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на „Закона за техническите изисквания към продуктите“ и актовете по прилагането му;
 11. за сделки с продукти, които не отговарят на изискванията за метрологичен контрол по „Закона за измерванията“ и актовете по прилагането му;
 12. сделки с услуги, стоки или други, за извършването на които има нормативна забрана или имат за предмет вещи, които са извън граждански оборот и представляват публична държавна или общинска собственост или са обект или предмет на престъпление.
 13. нецензурни думи, обидни изрази, лични квалификации, текстове и снимки или друго Съдържание, целящи да увредят честта и достойнството на трети лица;
 14. са с копирани снимки, текстове и Съдържание от ЕЛЕМЕНТИ на други ПОТРЕБИТЕЛИ, без разрешението на титуляра;
 15. нелоялна конкуренция спрямо другите ПОТРЕБИТЕЛИ;
 16. не отговарящи на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочени в т. 8.

9.7.  ЕЛЕМЕНТИ, които не отговарят на изискванията и правилата в тези „Общи условия“, ще бъдат премахвани служебно или след получен сигнал.

9.8.  ЕЛЕМЕНТЪТ не може да представлява забранена от „Закона за защита на потребителите“ нелоялна търговска практика.

9.9.
 ЕЛЕМЕНТЪТ може да се отнася само до безопасни услуги и стоки по смисъла на „Закона за защита на потребителите“.

9.10.
 Забранено е публикуването на ЕЛЕМЕНТИ, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без притежаването на съответно разрешение, лиценз или регистрация. ЕЛЕМЕНТИ, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат публикувани, а ако вече са публикувани, ще бъдат премахвани от Администратора служебно или след получен сигнал.


10. ЕЛЕМЕНТИ – ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ, ВИДОВЕ

10.1.  Рекламирани ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕМЕНТИТЕ, освен стандартни, могат да бъдат в режим „Рекламирани“ (ако Пакетът съдържа такава опция). Рекламираните ЕЛЕМЕНТИ се открояват от останалите, като се позиционират на челни позиции при търсене, в групите на ЕЛЕМЕНТИТЕ или в специалните тематични слайдове. Кои ЕЛЕМЕНТИ да бъдат „Рекламирани“, решава ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Рекламираните ЕЛЕМЕНТИ са прост и работещ инструмент за силно открояване на ЕЛЕМЕНТИТЕ в САЙТА.

10.2.  В BDT има безплатни и платени Пакети за ЕЛЕМЕНТИ.

10.3.  Цените на платените Пакети за ЕЛЕМЕНТИ са посочени в профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което е неразделна част от тези „Общи условия“. Същите са публикувани и на страницата: BDT Услуги / Цени

10.4.  Валидност на платените Пакети – тя е според избрания Пакет. След изтичане на срокът, Пакетът се деактивира до подновяването му. Ако изтекъл Пакет не бъде подновен повече от 30 дни, Елементите в този Пакет може да бъдат изтрити.

10.5.  Валидност на ЕЛЕМЕНТИТЕ в Пакета – Елементите ще бъдат активни на САЙТА в продължение на срока, посочен в избрания от вас Пакет (независимо безплатен или платен).

10.6.  Начин на плащане: цените за платените Пакети могат да се заплащат чрез банков превод, банкови карти, EasyPay, пощенски паричен превод. Пакетите се заплащат преди публикуването на ЕЛЕМЕНТИТЕ.

10.7.  Преди изтичане срока на ЕЛЕМЕНТА (Пакета), независимо дали е безплатен или платен, ще ви бъде изпратено известие за подновяване. Ако Пакетът е платен и не извършите плащане на или преди датата на подновяване, вашият ЕЛЕМЕНТ автоматично се деактивира от САЙТА.

10.8.  Подновяването на вашия ЕЛЕМЕНТ (Пакет) за следващия период става чрез главния панел във вашия профил.


11
. ПРАВА НА BDT при неизпълнение на задължения на ПОТРЕБИТЕЛ

11.1.  BDT има правото по всяко време и без предварително предупреждение:

 1. да спре достъпа до и/или да изтрие от базите си всяко Съдържание, разположено на САЙТА;
 2. да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги;
 3. да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на услугите или разполагането на Съдържание от негова страна на САЙТА, противоречат на действащото българско законодателство, на тези „Общи условия“ или правата и законните интереси на трети лица.

11.2.  При получаване на твърдения от трети лица, че разположено на САЙТА Съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и ако ПОТРЕБИТЕЛ наруши право на интелектуална собственост на BDT, то BDT има правото по своя преценка и без предварително предупреждение:

 1. да спре достъпа до такова Съдържание до разрешаването на спора с акт на компетентен държавен орган.
 2. при получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо разположено на САЙТА Съдържание, BDT има правото, без предварително предупреждение, да спре достъпа до такова Съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3.  При получаване на информация, която предполага, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите в САЙТА може да представлява престъпление или административно нарушение, BDT има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.4.  BDT не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

11.5.  BDT има право да откаже публикуването на материали на САЙТА от ПОТРЕБИТЕЛИ, които нарушават правилата за ползване на този САЙТ.

11.6.  При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите „Общи условия“ и/или при нарушаване от ПОТРЕБИТЕЛ на чужди права и законни интереси, BDT има право по своя преценка:

 1. да заличи регистрацията на виновния ПОТРЕБИТЕЛ без предизвестие и/или да изтрие от САЙТА Съдържание/то на този ПОТРЕБИТЕЛ;
 2. да предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ;
 3. да уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния ПОТРЕБИТЕЛ, с които BDT разполага, както и публикуваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение;
 4. да уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ;
 5. да предприеме други допустими от закона действия, по своя преценка.


12. НАРУШАВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, СИГНАЛИ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ.

12.1.  Всички публикувани ЕЛЕМЕНТИ, които нарушават точки от тези „Общи условия“ или закон, ще се считат за нарушаващи и могат да бъдат премахвани от САЙТА. Независимо дали са в безплатни или платени Пакети, след получен сигнал или служебно от BDT.

12.2.  Всеки, който има правен интерес, може да подаде писмен сигнал до Администратора, когато счита, че някой ЕЛЕМЕНТ нарушава негови права и законни интереси.

12.3.  Сигнал до Администратор трябва да съдържа:

 1. три имена или фирма на подателя, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон;
 2. конкретно посочване на проблемния ЕЛЕМЕНТ;
 3. точката от „Общите условия“ или правната норма (закон), които са нарушени;
 4. ясно, конкретно и подробно описание на нарушението;
 5. в какво се състои желанието на подателя на сигнала.

12.4.  Към сигнала до Администратора се прилагат доказателства за притежаване на права от неговия подател, когато се твърди, че такива са нарушени или пълномощно – когато е подаден от пълномощник.

12.5.  Сигнал, който не отговаря на изискванията, няма да бъде разглеждан.

12.6.  След получаване на сигнал:

 1. BDT извършва проверка възможно най-бързо на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства.
 2. в случай, че намери сигнала за основателен, BDT премахва съответния нарушаващ ЕЛЕМЕНТ.
 3. в случай, че към сигнала не са представени доказателства за някои от твърдените факти или същите са недостатъчни или има съмнение за тяхната истинност, BDT оставя сигнала без последствия.

12.7.  Всяко лице може да подаде сигнал за нарушаващ ЕЛЕМЕНТ, като използва електронната форма на САЙТА „Докладване“ или на admin@BazaDanniTroyan.com.

12.8.  Всеки премахнат от BDT нарушаващ ЕЛЕМЕНТ ще се съхранява за определен срок, освен ако не е предвидено друго в действащото законодателство. Такъв ЕЛЕМЕНТ ще бъде предоставян на държавните органи, които имат правомощия да търсят и получават информация от трети лица.

12.9. 
Ако BDT деактивира или изтрие ЕЛЕМЕНТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да няма право на възстановяване.

12.10.  Администраторът може да редактира нарушаващ ЕЛЕМЕНТ, след което той да бъде публикуван като ненарушаващ и отговарящ на настоящите „Общи условия“ или закон.


13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13.1.  Освен в случаите, предвидени в тези „Общи условия“, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. преустановяване на дейността на МобиСистем ЕООД или прекратяване на поддържането на САЙТА;
 2. взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;
 3. други предвидени в закона случаи.

13.2.  В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, BDT има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до предлаганите услуги, както и да прекрати достъпа до или да изтрие от базите си цялото разположено от него съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

13.3.  В случай на прекратяване на договора BDT не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до предлаганите услуги и изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Съдържание от базите на BDT, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.


14. ОТГОВОРНОСТ
И

14.1.  BDT не носи отговорност за Съдържанието, верността и актуалността на публикуваните в САЙТА информационни ЕЛЕМЕНТИ, коментари или друго Съдържание. Отговорност за това носят публикувалите ги ПОТРЕБИТЕЛИ (получателите на услугата).

14.2.  BDT няма задължение да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват САЙТА, включително да контролира, проверява и проследява в пълнота материалите, които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ публикуват на САЙТА.

14.3.  BDT не носи отговорност, по какъвто и да е начин, или при каквито и да било обстоятелства, за печалби, загуби или щети, които може да понесе ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на публикувани ЕЛЕМЕНТИ и Съдържание, нито за грешки или пропуски в ЕЛЕМЕНТИТЕ и Съдържанието. Използването и разчитането на ЕЛЕМЕНТИТЕ и Съдържанието е отговорност и риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

14.4.  BDT няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на ПОТРЕБИТЕЛ с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на САЙТА.

14.5.  BDT няма нито контрол, нито участие в който и да е бизнес, услуга, продукт и т.н. включени в публикуван от ПОТРЕБИТЕЛ ЕЛЕМЕНТ, и не поема отговорност за някакви предприети действия, предизвикани от който и да е от публикуваните от ПОТРЕБИТЕЛ ЕЛЕМЕНТИ.

14.6.  BDT не гарантира конкретни резултати от използването на САЙТА. Това зависи, в голяма степен, от самите ПОТРЕБИТЕЛИ.

14.7.  Изображения

 1. BDT не поема никаква отговорност, нито има някаква връзка, действие или участие в избора на изображения (снимки) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всякакъв лиценз, възпроизводство, авторски права или права за използване на изображенията са изцяло отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ. BDT не поема отговорност за нарушения или правни действия, които може да предизвика използването на изображения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. BDT не носи отговорност при спорове с трета страна относно използването на изображения.

14.8.  ВРЪЗКИ към други сайтове

 1. САЙТЪТ може да съдържа Електронни препратки (връзки, линкове) към други сайтове, които поставя автора (ПОТРЕБИТЕЛЯ) на ЕЛЕМЕНТА. Освен ако не е изрично посочено, тези сайтове не са под контрола на BDT.
 2. BDT не поема отговорност за Съдържанието на такива сайтове, както и за всички форми на печалби, загуби или щети, произтичащи от използването им.
 3. включването на Електронни препратки (връзка, линк) към други сайтове на този САЙТ не означава никакво одобрение от страна на BDT на самите тези сайтове или на тези, които ги контролират.

14.9.  Във връзка с предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ права за използване на публикуваното от него Съдържание, с приемането на настоящите „Общи условия“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорността и ще освобождава BDT от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху Съдържание, публикувано от ПОТРЕБИТЕЛЯ на САЙТА, и при евентуално предявяване на претенции пряко към BDT, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.

14.10.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ, поради отговорността, която носи за публикуваните от него ЕЛЕМЕНТИ, Съдържание и коментари на САЙТА, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат:

 1. от подаден иск срещу BDT във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в ЕЛЕМЕНТИТЕ, Съдържанието или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна;
 2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в ЕЛЕМЕНТИТЕ, Съдържанието или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.

14.11.  BDT не носи отговорност, ако поради технически или други причини Съдържанието за публикуване не е достигнало до него или не може да бъде публикувано, или някоя услуга или функционалност е недостъпна за ПОТРЕБИТЕЛ.

14.12.  BDT не носи отговорност за:

 1. непредоставяне на възможност за достъп до САЙТА или нарушено функциониране на САЙТА, включително в резултат на профилактика, тестове от страна на BDT с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на САЙТА;
 2. функционалността и обезпечеността на публичната Интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, чрез които се осъществява ползването на САЙТА;
 3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на САЙТА;
 4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват Електронни препратки (връзки, линкове), разположени на САЙТА;
 5. данните, посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията му с оглед ползване на САЙТА, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни;
 6. други обстоятелства, намиращи се Извън контрола на BDT (по смисъла на настоящите „Общи условия“).
 7. Злонамерени действия на ПОТРЕБИТЕЛИ или трети лица (по смисъла на настоящите „Общи условия“).

14.13.  BDT не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от Съдържание или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин чрез предоставяните услуги на САЙТА.

14.14.  BDT не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на САЙТА или ресурсите или услугите на САЙТА, или вследствие изтриване, изменение, загубване на Съдържание или информация, недостоверност, неточност или непълнотa на публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЕЛЕМЕНТИ и/или Съдържание, достъпни чрез САЙТА.

14.15.  Защита

 1. САЙТЪТ представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.
 2. САЙТЪТ съдържа информация, материали, функции и др. Съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На САЙТА могат да бъдат представени наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.
 3. използването на САЙТА в нарушение на разпоредбите на настоящите „Общи условия“ освен нарушаване на договореностите между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и BDT, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на BDT и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният ПОТРЕБИТЕЛ поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

14.16.  Рекламиране

 1. BDT има правото да поставя и публикува на САЙТА рекламни банери, Електронни препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица;
 2. BDT не носи отговорност за Съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното Съдържание;
 3. BDT не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и услуги, рекламирани по горе описания ред и поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на САЙТА. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на BDT, BDT не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.


15.
 ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1.  Кореспонденция

 1. кореспонденцията между BDT и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, относно използването на САЙТА, се осъществява основно чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на BDT за кореспонденция с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с ЕЛЕМЕНТИТЕ и Съдържанието на САЙТА е admin@BazaDanniTroyan.com;
 2. писмените изявления и съобщения, предвидени в договора и настоящите „Общи условия“, се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон в САЙТА, писмо с обратна разписка и други подобни, доколкото това изявление е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено;
 3. с приемане на тези „Общи условия“ и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване;
 4. в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от BDT, дори ако то не е било получено.

15.2.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва услугите на САЙТА, предмет на тези „Общи условия“, извън територията на България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство, съобразно с мястото на ползване на услугите.

15.3.  Настоящите общи условия са публикувани на адрес: www.BazaDanniTroyan.com и могат да бъдат едностранно изменяни от BDT. Измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.

15.4.  За всички неуредени в настоящите „Общи условия“ (договор) случаи и въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

15.5.  Всички възникнали спорове в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (получателите на услугите) и BDT, във връзка с ползването на САЙТА, се разрешават чрез преговори, по споразумение между страните, в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

15.6.  По неуредените в настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.7.  Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите “Общи условия” бъде призната по надлежния ред за недействителна, това няма да води до недействителност на договора и не засяга останалите клаузи на „Общите условия“, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.8.  Настоящите „Общи условия“ са в сила от 19.03.2021 г.

15.9.  „Общите условия“, както и бъдещи изменения в „Общите условия“, се прилагат и за заварените Регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможност да заявят, в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в „Общите условия“ чрез изпращане на съобщение до admin@BazaDanniTroyan.com. В случай ,че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от BDT се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с „Общите условия“ или с последващи изменения, BDT има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

Настоящите „Общи условия“ отменят всички предходни и са:
Актуални към: 28.09.2023 г.

 

Към Политика Поверителност BDT
Към Политика Бисквитки BDT
* Към САЙТА (тук)

v-9