Местопол : ! Троян
Телефон : Счетоводство - 0670/ 61124
Дейност : Професионална
Имейл : chupi@abv.bg
Фейсбук : Да (кликни)
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :

  НУПИ “Професор Венко Колев” – Троян

  Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в град Троян е в системата училища по изкуства към Министерство на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика. От него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в широката сфера на рекламата. Тук учат деца, които са доказали своя талант. Художествената гимназия може да бъде чест за всеки голям и хубав град, но мястото й е в Троян – град с вековни традиции в българската керамика, които при нас намират своето продължение.

  Началото на днешната НУПИ „Проф. Венко Колев“ е поставено през 1911 г. под името „Грънчарско училище“. Като такова то просъществува до 1913г., а пръв директор е Найден Т. Бошнаков от Троян.

  • Училището днес:

  Днес НУПИ „Проф. Венко Колев“- гр. Троян е съвременно училище, в което се обучават ученици от V доXII клас. То  изгражда личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, България, Обединена Европа и света. Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразователна и професионална подготовка и издава пълноценни дипломи за средно образование по стандарта, приет в Република България. Тези дипломи не само се признават навсякъде у нас и в чужбина – при започване на работа или при кандидатстване  във висше учебно заведение, но са и гаранция за качествено образование. Този стандарт изисква оптимален брой часове, в които се изучават отделно и подробно освен специалните предмети и всички общообразователни дисциплини. Завършващият XII клас ученик, полага ДЗИ (Държавни зрелостни изпити) по същия начин, както във всяко друго средно училище в Република България. А именно: ДЗИ №1 – Български език и литература; ДЗИ №2 – дисциплина, която ученикът сам и доброволно избира от останалите общообразователни учебни предмети. Това дава правото на дипломирания зрелостник да кандидатсва за студент в абсолютно всички видове университети, институти и академии, свързани както с изкуствата, така и с науката.

  • Ученици:

  Нашите възпитаници притежават оригинално мислене и артистични умения, а тяхното активно присъствие в духовния живот на град Троян е белег за интелектуалност, творчески ентусиазъм, естетичност и вдъхновение. Чрез тези талантливи деца и произведенията, излизащи от ръцете им, училището ни се превръща в емблема не само за града, но и за цяла България. Защото те носят потенциала на бъдещето и предизвикателно привличат вниманието на възрастните сякаш им казват:

  „Поспрете се малко, огледайте се в нашето дръзновение, защото ние сме млади, красиви и истински – едни уникални творци на живота си цветен“.

  НУПИ Проф. Венко Колев – Троян | Училище
  НУПИ “Професор Венко Колев” – Троян

  Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в град Троян е в системата училища по изкуства към Министерство на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика. От него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в широката сфера на рекламата. Тук учат деца, които са доказали своя талант. Художествената гимназия може да бъде чест за всеки голям и хубав град, но мястото й е в Троян – град с вековни традиции в българската керамика, които при нас намират своето продължение.

  Началото на днешната НУПИ „Проф. Венко Колев“ е поставено през 1911 г. под името „Грънчарско училище“. Като такова то просъществува до 1913г., а пръв директор е Найден Т. Бошнаков от Троян.

  • Училището днес:

  Днес НУПИ „Проф. Венко Колев“- гр. Троян е съвременно училище, в което се обучават ученици от V доXII клас. То  изгражда личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, България, Обединена Европа и света. Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразователна и професионална подготовка и издава пълноценни дипломи за средно образование по стандарта, приет в Република България. Тези дипломи не само се признават навсякъде у нас и в чужбина – при започване на работа или при кандидатстване  във висше учебно заведение, но са и гаранция за качествено образование. Този стандарт изисква оптимален брой часове, в които се изучават отделно и подробно освен специалните предмети и всички общообразователни дисциплини. Завършващият XII клас ученик, полага ДЗИ (Държавни зрелостни изпити) по същия начин, както във всяко друго средно училище в Република България. А именно: ДЗИ №1 – Български език и литература; ДЗИ №2 – дисциплина, която ученикът сам и доброволно избира от останалите общообразователни учебни предмети. Това дава правото на дипломирания зрелостник да кандидатсва за студент в абсолютно всички видове университети, институти и академии, свързани както с изкуствата, така и с науката.

  • Ученици:

  Нашите възпитаници притежават оригинално мислене и артистични умения, а тяхното активно присъствие в духовния живот на град Троян е белег за интелектуалност, творчески ентусиазъм, естетичност и вдъхновение. Чрез тези талантливи деца и произведенията, излизащи от ръцете им, училището ни се превръща в емблема не само за града, но и за цяла България. Защото те носят потенциала на бъдещето и предизвикателно привличат вниманието на възрастните сякаш им казват:

  „Поспрете се малко, огледайте се в нашето дръзновение, защото ние сме млади, красиви и истински – едни уникални творци на живота си цветен“.

  НУПИ Проф. Венко Колев – Троян | Училище
  Местопол : ! Троян
  Телефон : Счетоводство - 0670/ 61124
  Дейност : Професионална
  Имейл : chupi@abv.bg
  Фейсбук : Да (кликни)
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА