Местопол : ! Троян
Телефон : Главен учител - 0888 22 85 83
Дейност : Професионална
Имейл : iv_had1896@abv.bg
Фейсбук : Да (кликни)
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :

  ОУ “Иван Хаджийски” – Троян | Образование

  ОУ “Иван Хаджийски” е най-старото училище в Троян. Ние, учениците и учителите, сме носители на ценностите на българското образование.

  Училище „Иван Хаджийски“ e конкурентноспособно училище, което предлага качествено и достъпно образование, съчетано с добра материална база. Нашата цел е изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Всички ние активно се ангажираме с възпитанието и обучението на децата според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

  • Обучение от I до VІІ клас
  • Финансира се от Община Троян
  • Училището е иновативно от 2018 г.
  • Една учебна смяна – целодневна организация на учебния ден

  Директор – Ралица Бенчева: 0877/ 263939
  Заместник-директор – Марек Макнев: 0878/ 535034
  Главен учител – Николай Цочев: 0888/ 228583
  Главен счетоводител – Сърменка Цветкова: 0879/ 374586
  Служител човешки ресурси – Катя Стойкова: 0879/ 374584

  ОУ Иван Хаджийски – Троян | Училище
  ОУ “Иван Хаджийски” – Троян | Образование

  ОУ “Иван Хаджийски” е най-старото училище в Троян. Ние, учениците и учителите, сме носители на ценностите на българското образование.

  Училище „Иван Хаджийски“ e конкурентноспособно училище, което предлага качествено и достъпно образование, съчетано с добра материална база. Нашата цел е изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Всички ние активно се ангажираме с възпитанието и обучението на децата според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

  • Обучение от I до VІІ клас
  • Финансира се от Община Троян
  • Училището е иновативно от 2018 г.
  • Една учебна смяна – целодневна организация на учебния ден

  Директор – Ралица Бенчева: 0877/ 263939
  Заместник-директор – Марек Макнев: 0878/ 535034
  Главен учител – Николай Цочев: 0888/ 228583
  Главен счетоводител – Сърменка Цветкова: 0879/ 374586
  Служител човешки ресурси – Катя Стойкова: 0879/ 374584

  ОУ Иван Хаджийски – Троян | Училище
  Местопол : ! Троян
  Телефон : Главен учител - 0888 22 85 83
  Дейност : Професионална
  Имейл : iv_had1896@abv.bg
  Фейсбук : Да (кликни)
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА