Работно време / Режим на действие :
  • 08.30 - 17.00

Дирекция “Бюро по труда” – Троян

Дирекция “Бюро по труда” – Троян е териториално поделение на Агенция по заетостта за общините: Троян и Априлци.

ДБТ Троян / виж подробно и актуално тук (кликни): избери Област – Ловеч, Населено място – гр. Троян /

Общи данни
Населено място: гр. Троян
Пощенски код: 5600
Адрес: ул. “Добруджа” 5
Телефон за информация: 0670 / 60304
Работно време: от 8:30 до 17:00
Email: dbt.troyan@mbox.contact.bg

Директор
Име: Ивелина Радевска – Стоименова
Длъжност: Директор
Телефон: 0670 / 64850
Мобилен телефон: 0889 824 016

Упълномощено лице за втори подпис
Име: Галя Георгиева
Длъжност: главен експерт
Телефон: 0670 / 60846
Мобилен телефон: 0878 496 715

АИС
Име: Митко Митев
Длъжност: главен експерт АИС
Мобилен телефон: 0879 005 827

Други
Име: Мария Кънчева
Длъжност: главен експерт
Отдел/Сектор: Фронт офис
Телефон: 0670 / 60304
Мобилен телефон: 0879 003 732


❗️ Известете оператора, че знаете от База Данни Троян.

Бюро по труда – Троян
Дирекция “Бюро по труда” – Троян

Дирекция “Бюро по труда” – Троян е териториално поделение на Агенция по заетостта за общините: Троян и Априлци.

ДБТ Троян / виж подробно и актуално тук (кликни): избери Област – Ловеч, Населено място – гр. Троян /

Общи данни
Населено място: гр. Троян
Пощенски код: 5600
Адрес: ул. “Добруджа” 5
Телефон за информация: 0670 / 60304
Работно време: от 8:30 до 17:00
Email: dbt.troyan@mbox.contact.bg

Директор
Име: Ивелина Радевска – Стоименова
Длъжност: Директор
Телефон: 0670 / 64850
Мобилен телефон: 0889 824 016

Упълномощено лице за втори подпис
Име: Галя Георгиева
Длъжност: главен експерт
Телефон: 0670 / 60846
Мобилен телефон: 0878 496 715

АИС
Име: Митко Митев
Длъжност: главен експерт АИС
Мобилен телефон: 0879 005 827

Други
Име: Мария Кънчева
Длъжност: главен експерт
Отдел/Сектор: Фронт офис
Телефон: 0670 / 60304
Мобилен телефон: 0879 003 732


❗️ Известете оператора, че знаете от База Данни Троян.

Характерности
ТАГОВЕ