Местопол : ! Троян
Адрес : На отбивката до бензиностанция Кампос Ойл, Троян
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :

  Сметище Троян-Априлци / Депо битови отпадъци / Вторични суровини

  Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци:

  • Депо за строителни отпадъци.
  • Специално проектирани депа.

  В Троян завърши изграждането на I и II клетка на депото за твърди битови отпадъци, което ще обслужва и съседната община Априлци. Осъществи се проекта за подобряване управлението на отпадъците – закупени са нови съдове за отпадъци и техника за извозване. Закрити са нерегламентираните селски сметища. Всички населени места са снабдени със съдове за отпадъци. Започна реализирането на проекта за разделно събиране на отпадъците в гр. Троян.

  Намира се в близост до Гробищен парк Троян, на отбивката до бензиностанция Кампос Ойл.

  Оператор на депото: Комунални услуги – Троян (вижте тук)


  ❗️ Телефон на Комунални услуги – 0670/ 62563
  Известете оператора, че знаете от База Данни Троян.

  Сметище Троян-Априлци / Депо битови отпадъци / Вторични суровини
  Сметище Троян-Априлци / Депо битови отпадъци / Вторични суровини

  Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци:

  • Депо за строителни отпадъци.
  • Специално проектирани депа.

  В Троян завърши изграждането на I и II клетка на депото за твърди битови отпадъци, което ще обслужва и съседната община Априлци. Осъществи се проекта за подобряване управлението на отпадъците – закупени са нови съдове за отпадъци и техника за извозване. Закрити са нерегламентираните селски сметища. Всички населени места са снабдени със съдове за отпадъци. Започна реализирането на проекта за разделно събиране на отпадъците в гр. Троян.

  Намира се в близост до Гробищен парк Троян, на отбивката до бензиностанция Кампос Ойл.

  Оператор на депото: Комунални услуги – Троян (вижте тук)


  ❗️ Телефон на Комунални услуги – 0670/ 62563
  Известете оператора, че знаете от База Данни Троян.

  Сметище Троян-Априлци / Депо битови отпадъци / Вторични суровини
  Местопол : ! Троян
  Адрес : На отбивката до бензиностанция Кампос Ойл, Троян
  Дейност : Професионална
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Характерности