Местопол : Черни Осъм
Адрес : Село Черни Осъм, община Троян
Дейност : Професионална
Фейсбук : Да (кликни)
Инстаграм : Да (кликни)
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Уикипедия : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :
  • Понед-Неделя: 8.00-17.00 / Без почивен ден (целогодишно)

Природонаучен музей | с. Черни Осъм

През 1956 г. Илия Христов Илиев, местен учител по биология, с ученици от природолюбителски кръжок в чрноосъмското училище започва проучвателна и събирателска работа, за онагледяване на уроците по биология, като препарира птици и бозайници, които се срещат в родния Балкан. Интересната сбирка, подредена в училищните коридори, привлича природолюбителите от цялата страна. През пролетта на 1976 г. сбирката е разположена в специално построена сграда и от 1 януари 1977 г. е преустроена в отдел “Природа” към Окръжния исторически музей- гр. Ловеч. През 1992 г. експозицията придобива статут на Природонаучен музей.

Природонаучният музей се намира в село Черни Осъм, разположено в северните склонове на Средна Стара планина, на двата бряга на река Черни Осъм. В района на селото се намира резерватът “Стенето”, който е част от Национален парк “Централен Балкан”. Резерватът е алпийска местност с чудни отвесни скали, по които се катерят диви кози и растат ели, докосвани само от ветровете. Във висините се вият скални орли. Могат да се видят още благородни елени, сърни, мечки, глигани и други животни. В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от района, а в остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. На втория етаж могат да се видят диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, бялки, златки и други.

Природонаучен музей | с. Черни Осъм
Природонаучен музей | с. Черни Осъм

През 1956 г. Илия Христов Илиев, местен учител по биология, с ученици от природолюбителски кръжок в чрноосъмското училище започва проучвателна и събирателска работа, за онагледяване на уроците по биология, като препарира птици и бозайници, които се срещат в родния Балкан. Интересната сбирка, подредена в училищните коридори, привлича природолюбителите от цялата страна. През пролетта на 1976 г. сбирката е разположена в специално построена сграда и от 1 януари 1977 г. е преустроена в отдел “Природа” към Окръжния исторически музей- гр. Ловеч. През 1992 г. експозицията придобива статут на Природонаучен музей.

Природонаучният музей се намира в село Черни Осъм, разположено в северните склонове на Средна Стара планина, на двата бряга на река Черни Осъм. В района на селото се намира резерватът “Стенето”, който е част от Национален парк “Централен Балкан”. Резерватът е алпийска местност с чудни отвесни скали, по които се катерят диви кози и растат ели, докосвани само от ветровете. Във висините се вият скални орли. Могат да се видят още благородни елени, сърни, мечки, глигани и други животни. В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от района, а в остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. На втория етаж могат да се видят диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, бялки, златки и други.

Природонаучен музей | с. Черни Осъм
Местопол : Черни Осъм
Адрес : Село Черни Осъм, община Троян
Дейност : Професионална
Фейсбук : Да (кликни)
Инстаграм : Да (кликни)
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Уикипедия : Да (кликни)
Характерности