Работно време / Режим на действие :
  • Приемен ден: вторник - 10.00 - 12.00 ч.

ПОЛИЦИЯ – Троян (РПУ)

  • РУ – Троян, осъществява дейността си на територия от 1 130 кв.км. разположена в централната част на Северна България.
  • Обслужва общините Троян и Априлци, обхващащи 2 града и 24 села.
  • Населението по постоянен адрес на двете общини е 38 385 човека, като в гр. Троян живеят около 70% от населението на общината, а в град Априлци 90%.
  • Икономически активното население или това в трудоспособна възраст в двете общини наброява около 18 328 човека.

Територията е разделена на 4 /четири/ района, обслужвани от следните служители (тук):

Инспектори ПЪРВИ РАЙОН (тук)
Инспектори ВТОРИ РАЙОН (тук)
Инспектори ТРЕТИ РАЙОН (тук)
Инспектори ЧЕТВЪРТИ РАЙОН (тук)


ПАСПОРТНА СЛУЖБА – Троян (тарифи за ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ, ПАСПОРТИ; работно време, телефони, адрес) (тук)

ПЪТНА ПОЛИЦИЯ (КАТ) – Ловеч (телефони, адрес) (тук)


❗️ Известете оператора, че знаете от База Данни Троян.

ПОЛИЦИЯ – Троян (РПУ)
ПОЛИЦИЯ – Троян (РПУ)

  • РУ – Троян, осъществява дейността си на територия от 1 130 кв.км. разположена в централната част на Северна България.
  • Обслужва общините Троян и Априлци, обхващащи 2 града и 24 села.
  • Населението по постоянен адрес на двете общини е 38 385 човека, като в гр. Троян живеят около 70% от населението на общината, а в град Априлци 90%.
  • Икономически активното население или това в трудоспособна възраст в двете общини наброява около 18 328 човека.

Територията е разделена на 4 /четири/ района, обслужвани от следните служители (тук):

Инспектори ПЪРВИ РАЙОН (тук)
Инспектори ВТОРИ РАЙОН (тук)
Инспектори ТРЕТИ РАЙОН (тук)
Инспектори ЧЕТВЪРТИ РАЙОН (тук)


ПАСПОРТНА СЛУЖБА – Троян (тарифи за ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ, ПАСПОРТИ; работно време, телефони, адрес) (тук)

ПЪТНА ПОЛИЦИЯ (КАТ) – Ловеч (телефони, адрес) (тук)


❗️ Известете оператора, че знаете от База Данни Троян.

Характерности