Местопол : ! Троян
Телефон : Гл. счетоводител - 0670/ 62314
Дейност : Професионална
Сайт : www.km-troyan.eu
Имейл : km_troyan@abv.bg
Фейсбук : Да (кликни)
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :

  НУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Троян

  НУ Св. Св. Кирил и Методий, Троян е общообразователно, начално училище с присъединена група деца в детска градина. Финансирането на учебното заведение се осигурява с общински средства. Организацията на учебния процес е в две смени.

  Сградата на НУ Св. Св. Кирил и Методий, Троян е на 2 етажа, разполага още с приземен етаж и кухненски блок.

  Материално-техническата база на училището включва класни стаи, учебни кабинети, както и специализирани кабинети по Английски език, модерен компютърен кабинет.

  Училището разполага със собствен библиотечен фонд – учебно-помощна, художествена и справочна литература. Налични са физкултурен салон, столова, сертифицирана от РИОКОЗ, кабинет по логопедия, лекарски кабинет, спортна площадка, детска площадка и площадка по безопасност на движението.

  Директор на учебното заведение е г-н Борис Йовчев.

  НУ Св. Св. Кирил и Методий – Троян | Училище
  НУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Троян

  НУ Св. Св. Кирил и Методий, Троян е общообразователно, начално училище с присъединена група деца в детска градина. Финансирането на учебното заведение се осигурява с общински средства. Организацията на учебния процес е в две смени.

  Сградата на НУ Св. Св. Кирил и Методий, Троян е на 2 етажа, разполага още с приземен етаж и кухненски блок.

  Материално-техническата база на училището включва класни стаи, учебни кабинети, както и специализирани кабинети по Английски език, модерен компютърен кабинет.

  Училището разполага със собствен библиотечен фонд – учебно-помощна, художествена и справочна литература. Налични са физкултурен салон, столова, сертифицирана от РИОКОЗ, кабинет по логопедия, лекарски кабинет, спортна площадка, детска площадка и площадка по безопасност на движението.

  Директор на учебното заведение е г-н Борис Йовчев.

  НУ Св. Св. Кирил и Методий – Троян | Училище
  Местопол : ! Троян
  Телефон : Гл. счетоводител - 0670/ 62314
  Дейност : Професионална
  Сайт : www.km-troyan.eu
  Имейл : km_troyan@abv.bg
  Фейсбук : Да (кликни)
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА