Местопол : ! Троян
Особеност : СВОБОДНО УЧАСТИЕ
Адрес : ул. „Неофит Бозвели“ 18, Троян
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)

Лесопарк ТУРЛАТА | Катеричка | Детски парк | Троян

Намира се в непосредствена близост до стадиона.

Лесопарк ТУРЛАТА | Катеричка | Детски парк | Троян
Лесопарк ТУРЛАТА | Катеричка | Детски парк | Троян

Намира се в непосредствена близост до стадиона.

Лесопарк ТУРЛАТА | Катеричка | Детски парк | Троян
Местопол : ! Троян
Особеност : СВОБОДНО УЧАСТИЕ
Адрес : ул. „Неофит Бозвели“ 18, Троян
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Характерности