Местопол : ! Троян
Особеност : АДВОКАТ
Дейност : Професионална
Услуги : Да (кликни)
Още за НАС/МЕН : Да (кликни)
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :

  Дончо и Апостол Чонови | Адвокатска кантора

  Дейността ни включва следните услуги:

  • Устни и писмени консултации и становища по правни въпроси.
  • Изготвяне на всякакви книжа – различни видове договори, проекти за нотариални актове, молби, тъжби, заявления, жалби, покани, споразумения, протоколи и други, свързани с възложената от клиента работа.
  • Процесуално и извънпроцесуално представителство на клиентите ни и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, други държавни органи, както и пред физически и юридически лица.

  Занимаваме се и с:

  • Недвижими имоти.
  • Граждански процес.
  • Търговско право.
  • Семейно право.
  • Трудово право.
  • Наказателно право.
  • Административно право.

  Членове на Адвокатска колегия – Ловеч.

  Дончо и Апостол Чонови | Адвокатска кантора
  Дончо и Апостол Чонови | Адвокатска кантора

  Дейността ни включва следните услуги:

  • Устни и писмени консултации и становища по правни въпроси.
  • Изготвяне на всякакви книжа – различни видове договори, проекти за нотариални актове, молби, тъжби, заявления, жалби, покани, споразумения, протоколи и други, свързани с възложената от клиента работа.
  • Процесуално и извънпроцесуално представителство на клиентите ни и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, други държавни органи, както и пред физически и юридически лица.

  Занимаваме се и с:

  • Недвижими имоти.
  • Граждански процес.
  • Търговско право.
  • Семейно право.
  • Трудово право.
  • Наказателно право.
  • Административно право.

  Членове на Адвокатска колегия – Ловеч.

  Дончо и Апостол Чонови | Адвокатска кантора
  Местопол : ! Троян
  Особеност : АДВОКАТ
  Дейност : Професионална
  Услуги : Да (кликни)
  Още за НАС/МЕН : Да (кликни)
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА