Местопол : ! Троян
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Работно време / Режим на действие :

  ДК-Йордан Лишев ЕТ | Ремонт битова техника | Хладилници | Бойлери | Печки | Перални | Сервиз електроуреди | Троян

  Ремонт на битова техника:

  • Хладилници
  • Бойлери
  • Печки
  • Перални
  • Климатици
  ДК-Йордан Лишев ЕТ | Ремонт битова техника | Хладилници | Бойлери | Печки | Перални | Сервиз електроуреди | Троян

  ДК-Йордан Лишев ЕТ | Ремонт битова техника | Хладилници | Бойлери | Печки | Перални | Сервиз електроуреди | Троян

  Ремонт на битова техника:

  • Хладилници
  • Бойлери
  • Печки
  • Перални
  • Климатици
  ДК-Йордан Лишев ЕТ | Ремонт битова техника | Хладилници | Бойлери | Печки | Перални | Сервиз електроуреди | Троян
  Местопол : ! Троян
  Дейност : Професионална
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Характерности