Местопол : ! Троян
Дейност : Професионална
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Лекар / Специалност : Зъболекар
Работно време / Режим на действие :
  Д-р Дочка Димитрова | Зъболекар
  Местопол : ! Троян
  Дейност : Професионална
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Лекар / Специалност : Зъболекар
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА