Местопол : ! Троян
Телефон : 0888/ 208983
Дейност : Професионална
Имейл : troyan@armeec.bg
Google Maps Инфо : Да (кликни)
Street View (ориг.) : Да (кликни)
Маршрут : Да (кликни)
Фирма : Да
Работно време / Режим на действие :

  Мисия
  Грижа за клиентите – ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата – компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори – водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.

  Визия
  Различното, “новото” развитие на Армеец започва през 2002 г., когато Химимпорт придобива мажоритарен дял в дружеството. Днес Армеец е вече утвърдена и добре позната марка на българския пазар.

  Цели
  Целите, които Армеец следва през годините, са да се развива с изпреварващи пазара темпове като запазва диверсификацията на портфейла си и поддържа финансовата стабилност на компанията. Нашият принцип е, че всеки проблем има решение, че моралът е задължителен, а формулата за нашия успех е: “Ясно и точно дефиниране на целите и мотивацията на екипа”.

  Ценности
  В осъществяването на своята дейност, ЗАД Армеец последователно и целенасочено се придържа към следните принципи и норми:

  • Честност и почтеност – спазване на законовите и етичните норми при изпълнение на задълженията;
  • Компетентност и професионализъм – високо качество на обслужване, предоставено от добре обучени, всеотдайни и мотивирани служители;
  • Иновация и ефективност – бързо и успешно идентифициране и удовлетворяване на потребностите на клиентите.
  Армеец | Застрахователно дружество

  Мисия
  Грижа за клиентите – ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата – компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори – водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.

  Визия
  Различното, “новото” развитие на Армеец започва през 2002 г., когато Химимпорт придобива мажоритарен дял в дружеството. Днес Армеец е вече утвърдена и добре позната марка на българския пазар.

  Цели
  Целите, които Армеец следва през годините, са да се развива с изпреварващи пазара темпове като запазва диверсификацията на портфейла си и поддържа финансовата стабилност на компанията. Нашият принцип е, че всеки проблем има решение, че моралът е задължителен, а формулата за нашия успех е: “Ясно и точно дефиниране на целите и мотивацията на екипа”.

  Ценности
  В осъществяването на своята дейност, ЗАД Армеец последователно и целенасочено се придържа към следните принципи и норми:

  • Честност и почтеност – спазване на законовите и етичните норми при изпълнение на задълженията;
  • Компетентност и професионализъм – високо качество на обслужване, предоставено от добре обучени, всеотдайни и мотивирани служители;
  • Иновация и ефективност – бързо и успешно идентифициране и удовлетворяване на потребностите на клиентите.
  Армеец | Застрахователно дружество
  Местопол : ! Троян
  Телефон : 0888/ 208983
  Дейност : Професионална
  Имейл : troyan@armeec.bg
  Google Maps Инфо : Да (кликни)
  Street View (ориг.) : Да (кликни)
  Маршрут : Да (кликни)
  Фирма : Да
  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА