Работно време / Режим на действие :

  Аптека
  Намира се в сградата на Поликлиниката.

  Аптека Поликлиника
  Аптека
  Намира се в сградата на Поликлиниката.

  Характерности
  ЕЛЕМЕНТИ от същата ГРУПА